Informe curs 2013-2014

Alfabetització

El curs 2013-2014 va començar amb 49 alumnes d’alfabetització, el 98% dels quals són dones, distribuïts de la següent manera:

  • 1r curs: 26 alumnes
  • 2n curs: 15 alumnes
  • 3r curs: 8 alumnes

Dels 49 alumnes que van iniciar el curs, 34 l’han finalitzat i 15 han abandonat les classes per diferents motius: embaràs i part, canvi de domicili lluny de l’escola o per haver aconseguit una feina. Totes els alumnes que han seguit el curs fins al final han passat al curs següent amb èxit.

Punts forts:

Els alumnes progressen satisfactòriament i els de 2n i 3r curs han fet avenços més que notables des que van començar al centre. Tots ells són capaços de llegir, escriure i fer càlculs.

Durant aquest curs hem avançat molt pel què fa a la legalització dels cursos per a obtenir el certificat oficial d’alfabetització un cop els nostres alumnes acabin els cursos. Ens hem desplaçat en nombroses ocasions a la DPEBA (Direcció Provincial de l’Educació de Base i l’Alfabetització) per tramitar tota la documentació necessària amb l’objectiu de fer entrar els cursos al sistema educatiu oficial de Burkina Faso. El Centre ha passat satisfactòriament les inspeccions pertinents i, tot i que a pas africà, la paperassa segueix avançant. També ha visitat el centre la directora de la DPEBA i n’ha quedat molt contenta. Estem a l’espera que el nostre personal pugui completar la formació que aquest organisme ofereix per tal d’entrar al sistema oficial. Malauradament, la caiguda del poder del President del país, Blaise Compaoré, ha suposat nombrosos canvis en l’administració, la qual cosa està enlentint els tràmits.

Dificultats:

Aquest curs el professor d’alfabetització Malik Sawadogo ha hagut d’estar de baixa en dues ocasions amb la qual cosa s’han hagut de cancel·lar les classe durant uns dies: l’octubre de 2013, a causa d’un accident de trànsit i el febrer de 2014 per malària.

El mes de juny Habibou Soré, alumne de l’escola, va morir per malaltia.

EL 24 de juliol uns lladres van intentar entrar a l’escola forçant els barrots de les finestres i trencant-ne els vidres. Per sort, el vigilant nocturn va poder foragitar-los i no van poder prendre res.

Informàtica

Punts forts:

El curs 2013-2014, s’han matriculat pels cursos d’informàtica 79 alumnes, dels quals 56 han finalitzat satisfactòriament la formació. Els alumnes estan contents amb la formació rebuda i consideren que aquesta els situa en una millor posició per aconseguir feina.

D’entre els nostres alumnes, cal destacar que:

  • Les alumnes Françoise Sebgo i Sadia Ilboudo han aconseguit feina com a secretàries gràcies als seus coneixement d’informàtica després de seguir els nostres cursos.
  • Daniel Boro ha aconseguit superar unes proves de reclutament gràcies a la mateixa formació que les anteriors.
  • Florent Yaméogo, Anselme Ouédraogo i Didace Djiguémdé han pogut presentar-se a diferents proves per aconseguir feina.

Febleses:

Alguns dels alumnes han tingut problemes per pagar la matrícula al curs, tot i que aquesta és extremadament baixa. En tots els casos s’ha intentat facilitar al màxim el pagament. En nombrosos casos s’ha reduït el preu per a què els alumnes més aplicats no es veiessin obligats a deixar la formació.

Durant aquest curs hem donat la oportunitat a diverses persones formades d’entrar a formar part del nostre equip impartint les classes d’informàtica. Malauradament, costa trobar gent constant i amb empenta i a dia d’avui seguim sense tenir un bon candidat a professor d’informàtica per al centre.

Cal millorar l’equipament amb el què comptem per poder oferir un millor servei i poder posar internet al centre. D’aquesta manera, podrem oferir un segon curs d’informàtica més complert i el centre obtindrà més ingressos propis. Aquest era ja un objectiu per aquest curs, i no ha estat assolit.

Revisió general del centre

Punts forts:

No hi ha hagut demores en els pagaments.

Hem comptat amb la inestimable col·laboració de Llum Àlvarez, resident a Burkina Faso, per tramitar els papers de la Seguretat Social dels treballadors i els contactes amb la DPEBA.

Diversos voluntaris de l’associació Reveillez-vous Bons Citoyens s’han interessat pel projecte i han ofert els seus serveis al Centre de Formació. Gràcies a ells, durant aquest curs hem pogut oferir també de manera gratuïta dos cursos d’espanyol i un curs d’anglès. Donem les gràcies, per tant a Jesús, Isabel i Juliana.

L’1 de maig del 2014, el centre s’ha beneficiat d’una formació oferta per Handicap Solidaire Burkina sobre els drets de les persones discapacitades i l’educació dels infants discapacitats. 6 alumnes discapacitades del centre van poder seguir la formació finançada per Mobilité Internationale.

Febleses:

Alguns alumnes abandonen les classes perquè esperen que un cop acabada la formació els hi proporcionem una feina, cosa que no estem en disposició de fer.

Cal millorar l’entrada d’ingressos a partir de l’activitat del Centre per reduir la dependència del finançament provinent d’Europa.

Revisió econòmica

En l’arxiu adjunt podeu consultar els Comptes del curs 2013-14.

Leave a Comment