Informe curs 2012-2013

Informe curs 2012-2013

 1. Revisió del projecte a agost del 2013

  1. Revisió general del projecte

  2. Revisió de l’administració i la gestió del centre de formació

  3. Revisió acadèmica

   1. Cursos d’alfabetització en francès

   2. Cursos d’alfabetització en mooré

   3. Cursos d’informàtica

 2. Projecció curs 2013-2014

 3. Projecció pels propers anys

 1. Revisió del projecte a agost del 2013

Revisió General del Projecte

El projecte A Jud-àfrica – Centre de Formació va començar a treballar el maig del 2010. Des d’aleshores, el projecte ha estat modificat en diverses ocasions per amotllar-se a les necessitats i dificultats reals sobre el terreny. Aquests canvis ens han dut fins al present, en el qual comptem amb un bon centre de formació molt ben considerat per part dels locals.

Fins a la data, han passat pel nostre centre vora 200 alumnes, que han rebut una formació ja sigui en informàtica o en alfabetització. Entre ells cal remarcar els casos de:

 • Malik Sawadogo, que s’ha format al centre com a formador en informàtica i ha esdevingut el cap de projecte local a Ouagadougou. Gràcies al projecte i al bon treball de Malik, aquest ha aconseguit un lloc de treball fix, que li ha permès construir-se una casa i reagrupar la seva família.

 • Jean Pierre Yambé, Eugéne Somé, Salif Zongo i Idrissa Kaboré. Aquests quatre alumnes han participat en els cursos d’alfabetització per aprendre a portar els comptes de les seves respectives petites empreses. L’objectiu ha estat assolit i els quatre han pogut millorar notablement la seva vida gràcies a la formació rebuda.

 • Toussiane Sawadogo i Larissa Ouédraogo. Han aconseguit feina gràcies a la formació en informàtica rebuda al centre i als contactes que hem pogut establir amb entitats que busquen treballadors. Larissa treballa a la Secretaria Publica de Tampuy i Toussiane treballa com a secretaria en un diari local.

 • Agui Sawadogo, Madi Soré, Antonette Zongo, Nabonswende Sawadogo, Alizeta Sawadogo, Adjara Beré, Josephine Ninkiema, Mouniratou Simporé, Bassirou Sawadogo i Latifatou Guebré. Aquests son els millors alumnes que tenim a l’escola i que segueixen els cursos d’alfabetització des de fa anys. Tots ells han fet un canvi molt notable des del primer dia fins a l’actualitat i el seu treball mereix tot el nostre reconeixement.

Fins a dia d’avui, doncs, la valoració del funcionament del projecte es molt positiva. El centre de formació esta assentat sobre unes bases solides que ens permetran, en els propers cursos, dedicar els nostres esforços a aconseguir que el centre es pugui finançar per ell mateix.

Revisió de L’administració i la Gestió del Centre de Formació

Punts forts:

 • Els nostres treballadors estan contents: se senten satisfets amb la seva feina i senten el projecte com a propi. La implicació de tots ells es del 100 i aixo li dona molta solidesa al projecte.

 • Fins a dia d’avui, ens ha estat possible augmentar cada any el sou dels treballadors, de manera que ells veuen els seus esforços recompensats i segueixen igual de motivats que el primer dia.

 • La vigilància nocturna funciona molt bé, i gràcies a ella podem estar contents que en dos anys no hem tingut mai cap ensurt al centre.

 • La comunicació Burkina Faso – Catalunya es molt fluida. A principis de cada mes Catalunya es informada de les assistències del mes anterior, de l’estat dels comptes i de qualsevol imprevist que hagi pogut sorgir. Fins a data d’avui no hem rebut ni un sol dels informes mensuals amb retard.

 • La nostra flexibilitat i capacitat per adaptar-nos als canvis i aprofitar les oportunitats que es presenten (sense perdre mai de vista els nostres objectius), ha fet que el projecte avanci i prosperi fins i tot, mes enllà dels objectius que ens vam plantejar al començament.

Febleses:

 • Els nostres empleats estan degudament contractats, però seria convenient registrar-los a La Caisse National de la Securité Sociale de Burkina perquè puguin obtenir el que equivaldria a un pla de pensions pel dia que es jubilin. Fins al moment, els tràmits corresponents no han estat fets.

 • El cap de projecte a Ouagadougou i el propietari del local on tenim el centre no es porten bé entre ells. El propietari no li mostra cap mena de respecte i sovint hi han enganxades que fins a dia d’avui no hem pogut evitar.

 • Hem perdut dues de les nostres primeres empleades a causa de la nostra impossibilitat de fer front a masses despeses extraordinàries no contemplades en el pressupost anual. Mariam Roamba, alumne de l’escola i encarregada de la neteja del centre ens va haver de deixar el març del 2013 ja que es va veure obligada a canviar de barri després de la mort del seu pare i amb el seu sou no podia fer front al desplaçament per venir al centre. Ens hauria agradat poder intervenir (amb un augment de sou, per exemple) perquè Mariam pogués continuar la seva formació i la seva feina. Malauradament això no va ser possible. També en el cas de Célestine Doulcom, alumna i secretària de l’escola, no hem pogut oferir-li un sou suficient perquè pugui seguir venint a l’escola.

Revisió Acadèmica: Cursos d’Alfabetització en Francès

Punts forts:

 • Les nostres classes son d’alta qualitat i els alumnes les valoren molt positivament. El nostre docent gaudeix fent la seva feina i això es nota tant en les classes com en els resultats.

 • En dos anys el docent només s’ha absentat dos dies. La seva absència va ser per motius de salut pròpiament documentats.

 • Cada any hem pogut afegir un curs ja que els alumnes es prenen les classes molt seriosament, i sempre tenim demanda.

 • Els alumnes mostren molt bona disposició a les classes i en molt pocs casos es donen absències injustificades.

 • El progrés dels alumnes es més que notable. Començar a parlar francès i aprendre a llegir, escriure i fer càlculs, els ha aportat molt a nivell de realització personal: se senten orgullosos i han guanyat seguretat i confiança en ells mateixos.

 • A les classes es respira un bon ambient i el nombre d’alumnes per cada classe es adequat.

Febleses:

 • Hi ha una demanda molt mes gran de la que nosaltres podem arribar a assumir. Sempre tenim una llista d’espera molt llarga de gent que vol entrar a l’escola.

 • Estem tenint moltes dificultats per tirar endavant els papers per legalitzar completament l’escola. A dia d’avui tenim els permisos per a exercir a Burkina Faso, però ens falta encara documentació perquè els nostres alumnes d’alfabetització en francès es puguin presentar als exàmens oficials (la primera promoció que ho haurà de fer acabarà la formació el curs 2016-2017).

 • Tenim quatre alumnes discapacitats que assisteixen a les classes i tenen dificultats per continuar els cursos, ja que han de deixar de treballar per venir i, per tant, guanyen menys diners. Aquest fet els posa en una situació delicada i fa perillar la continuïtat de la seva formació en el futur.

Revisió Acadèmica: Cursos d’Alfabetització en Mooré

Punts forts:

 • Es de destacar la bona qualitat del docent i de les seves classes. Els alumnes n’estan molt contents.

Febleses:

 • Els cursos s’han hagut d’aturar durant el curs 2012-2013 perquè no hem pogut legalitzar el curs (cal pagar vora els 1000€ per fer-ho). Estem en tràmits per solucionar-ho.

 • Els alumnes, que ja portaven dos anys de formació i els quedava un any per acabar, estan descontents perquè haurien volgut poder continuar aquest any.

Revisió Acadèmica: Cursos d’Informàtica

Punts forts:

 • A l’escola oferim una formació de qualitat assequible a totes les butxaques.

 • La durada dels cursos és adequada, i permet als alumnes completar tot el temari a més de dedicar uns dies a fer les practiques pertinents.

 • Els nostres alumnes marxen satisfets i la seva valoració de la formació es molt positiva.

 • L’expedició de diplomes en iniciació en informàtica a partir del gener de 2012 ha estat clau per a que alguns dels nostres antics alumnes aconsegueixin feina.

 • Els nostres formadors s’han pogut formar al mateix centre, de manera que han aconseguit, d’una banda la formació i, d’altra, un lloc de treball.

Febleses:

 • Els primers cursos, impartits durant el curs 2011-2012, van ser d’una qualitat més baixa degut a la poca experiència del docent.

 • Els alumnes demanen la implantació d’un segon curs d’informàtica en el qual es pugui oferir un aprofundiment del temari ja treballat així com una iniciació en el món d’Internet.

 • El nostre equipament no es el millor. Comptem, en aquest moment, amb 8 ordinadors, 4 dels quals són portàtils (es reescalfen de seguida durant els mesos de mes calor) i la disposició de les tecles dels nostres teclats no es la francesa.

 • Es convenient cercar contactes amb diferents institucions que puguin estar interessades en formar els seus empleats, o que puguin necessitar treballadors amb coneixements d’informàtica.

 1. Projeccio curs 2013-2014

 • Continuar amb els cursos d’alfabetització que ja estan en funcionament.

 • Afegir un nou curs de CP1 (primer de cicle inicial de primària)

 • Dur a terme els tràmits pertinents per poder reprendre els cursos d’alfabetització en mooré.

 • A partir d’aquest curs, els alumnes d’alfabetització pagaran una taxa anual de 1000 CFA (1,60 euros).

 • Continuar amb els cursos d’iniciació en informàtica. A partir d’aquest any els alumnes pagaran 3000 CFA (5 euros) per curs, amb l’objectiu de que l’escola comenci a ser autofinançable.

 • Crear contactes amb institucions que:

  • busquin empleats amb formació en informàtica

  • puguin estar interessades en oferir una formació als seus treballadors

 • Aconseguir un millor equipament del centre pel que fa a ordinadors.

 • Trobar algú que compleixi els següents requisits:

  • Tenir el graduat escolar

  • Haver seguit i superat amb bona nota el curs d’iniciació en informàtica

  • No estar empleat en l’actualitat

  • Tenir dificultats econòmiques a la família

  • Ser responsable i tenir ganes de treballar

  • Les dones i els discapacitats tindran preferència

 • Formar aquesta persona perquè pugui donar els cursos d’informàtica. La seva formació es dividira en 3 fases:

  • 1. Seguiment del curs d’iniciació en informàtica.

  • 2. Aprofundiment en informàtica, introducció a la gestió del centre.

  • 3. Pràctiques durant 3 mesos al centre per donar classes d’informàtica. Durant aquest període la persona cobrarà la meitat del sou que se li assignarà en el futur.

 • Contractar la persona formada, ja sigui durant el curs vigent o a partir del següent. El seu sou inicial serà de 30000 CFA per un màxim de 15 hores setmanals. Hi haurà la possibilitat d’augmentar el nombre d’hores i, per tant, el salari, si la persona treballa adequadament.

 • A partir d’aquest moment, l’anterior formador d’informàtica es dedicarà exclusivament a les classes d’alfabetització.

 1. Projeccio pels propers anys

El nostre principal objectiu a llarg plaç es aconseguir que el centre de formació sigui 100% autofinançable. Amb aquest objectiu ens plantegem el següent full de ruta:

 • Poder finançar parcialment el centre a partir dels beneficis obtinguts amb els cursos d’informàtica.

 • Obrir el centre durant les hores en les quals no hi ha classe com a cyber-cafè, per obtenir aixi una altra font d’ingressos.

 • Comprar un terreny i edificar, per tal d’eliminar la despesa mensual del lloguer, que suposa un percentatge elevat de les despeses mensuals del centre.

Leave a Comment